Југоекспорт Стил

Клиент: Југоекспорт Стил
Локација: Скопје
Површина: 4.324 м2
Услуга:
1. Инсталација на топлинска пумпа и монтажа на фенкојлери
2. Топловодна инсталација со машинска станица
Година: 2020