Водовод и канализација

  • Изведба на водоводна и канализациона мрежа и инсталација на деловни (комерцијални), индустриски и станбени (индивидуални) објекти
  • Одржување на водоводна и канализациона инсталација
  • Утврдување на дефекти и предлози за санација
  • Интервенции за поправки и замена на делови
  • Фина монтажа (поставување, замена на делови – чешми, вентили, батерии и сл.

Предности кои ги нуди ФМС:

  • Единствено место за контакт – сите услуги на едно место
  • Обезбедување на услугите на доследен и координиран начин
  • Одговорност и висококвалитетни услуги
  • Јасни, издржани и стратешки совети
  • Одговорност и транспарентност

Секогаш сме во потрага по квалитетни и вредни кадри.