Thor, БЦ Соравиа

Клиент: Thor, БЦ Соравиа
Локација: Скопје
Површина: 35 м2
Услуга: Изведба на тоалет во канцелариски простор
Година: 2021

rekonsturkcija-na-toaleti
izvedba-toaleti-soravia
izvedba-na-toaleti
izvedba-toalet-soravia