Производи

Централен контролер PACP5A000

Производител: LG

Опис

  • Овозможува контрола на повеќе HVAC системи на LG истовремено, односно поддржува поврзување и контрола на максимум 256 внатрешни единици. Компатибилен е со системите: Multi V (VRF + Mini VRF), Therma V, Chiller, AHU kit, HydroKit, ERV и ERV DX
  • Контролата на системот може да се следи преку интернет од било каков уред
  • Отчитување на извештаи за потрошувачка на енергија
  • Отчитување на извештаи за историја на работа и потрошувачка на системот