Производи

PHC Inspectable Plate Heat Exchangers

Производител: Cordivari

Опис

Погодни за домашни и индустриски инсталации во кои се врши размена на флуид. Соодветни се и за загревање на санитарна вода (директно или преку резервоар), како и за загревање на базени за пливање преку различни извори на енергија. Може да се користат и во инсталации за централно градско греење, рекуператорни системи или за хидрауличка сепарација на инсталации. Лесно се чистат и  одржуваат.

Достапни се 6 модели со различен број на плочи, заптивки и ограничувања на работниот притисок.