Производи

Stratos DS модел 180

Производител: Cordivari

Категорија:

Опис

Соларен систем со интегриран резервоар за санитарна топла вода во самиот панел, поради што не е потребен надворешен резервоар. Технологијата на работа е таква да загреаната вода преку мешачки вентил оди директно во водоводниот систем. Може да се постави на рамна површина на држач со наклон од 42°, или на закосени површини со наклон помеѓу 10° и 70°.

Технички карактеристики

Димензии 2288 х 736 х 198 mm
Бруто површина 2,02 m2
Тежина на празен уред 62 kg
Нето волумен на акумулација на санитарна топла вода 175 литри

 

Поважни карактеристики

  • Електричен грејач со термостат
  • Анти-фриз грејач за предели со ниски температури, до -5°С
  • Максимален притисок на влез: 4 bar
  • Максимална акумулација на притисок: 6 bar
  • Безбедносен вентил до 6 bar
  • Достапен е во 5 големини/модели
  • Идеално за 4 луѓе