Производи

Standard Plus Wi-Fi PC18SQ

Производител: LG

Опис

  • Како ладилно средство се користи еколошкиот фреон R32, кој е со високи перформанси, низок потенцијал на глобално затоплување (GWP) и ниско ниво на емисии на CO2.
  • Надворешните единици имаат двоен инвертер компресор, кој е со двоен ротор, целосно редизајниран во однос на структурата и механичките делови, што гарантира баланс, стабилност и ефикасност, и брзо ладење. Производот има намалени нивоа на вибрации и звучен притисок при стартување и стопирање на клима уредот.
  • Некои од внатрешните единици се компатибилни за да се поврзат и на мулти-сплит системите

Standard Plus

  • Клима уредот има вградено Wi-Fi за контрола преку апликацијата LG Smart ThinQ
  • LED дисплеј
  • Сплит системот се состои од една надворешна и една внатрешна единица која се монтира на ѕид

 

Технички карактеристики

Капацитет на ладење мин./ном./макс. [kW] 0,9 / 3,5 / 4,0
Капацитет на греење мин./ном./макс. [kW] 0,9 / 4,0 / 5,1
EER/COP [W/W] 3,24 / 3,81
SEER/SCOP [W/W] 6,6 / 4,0
Енергетска ознака за ладење/греење А++ / А+
Работен опсег при ладење [°C] -10 ~ +48°C
Работен опсег при греење [°C] -10 ~ +24°C
Проток на воздух при ладеење [m3/min] 4,2 / 7,5 / 10,0 / 12,5
Проток на воздух при греење [m3/min] 5,6 / 7,2 / 10,0 / 13,0
Бучавост при ладење [dBA] 19 / 27 / 35 / 41 / 45
Бучавост при греење [dBA] 27 / 35 / 41 / 45
Димензии на надворешна единица [mm] 717 x 483 x 230
Димензии на внатрешна единица [mm] 837 x 308 x 189
Тежина на внатрешна единица [kg] 8,7