Производи

Модел MU5R30.U40

Производител: LG

Опис

За приклучување на 5 внатрешни единици

Капацитет на надворешна единица [Btu] 30000
Капацитет на внатрешни единици [Btu] 5 x 7000
Капацитет на ладење мин./ном./макс. [kW] 1,32 / 8,79 / 10,60
Капацитет на греење мин./ном./макс. [kW] 1,47 / 10,10 / 12,10
SEER/SCOP [W/W] 8,2 / 4,2
Енергетска ознака за ладење/греење А++ / А+
Работен опсег при ладење [°C] -10 ~ +48
Работен опсег при греење [°C] -18 ~ +18
Ладилно средство R32 – еколошки фреон
Димензии [mm] 950 х 834 х 330
Струја Монофазна