Производи

Модел MU4R27.U40

Производител: LG

Опис

За приклучување на 4 внатрешни единици

Капацитет на надворешна единица [Btu] 27000
Капацитет на внатрешни единици [Btu] 4 x 7000
Капацитет на ладење мин./ном./макс. [kW] 1,32 / 7,91 / 9,50
Капацитет на греење мин./ном./макс. [kW] 1,47 / 9,09 / 10,60
SEER/SCOP [W/W] 8,0 / 4,2
Енергетска ознака за ладење/греење А++ / А+
Работен опсег при ладење [°C] -10 ~ +48
Работен опсег при греење [°C] -18 ~ +18
Ладилно средство R32 – еколошки фреон
Димензии [mm] 950 х 834 х 330
Струја Монофазна