Производи

Модел 2-цевна варијанта Untes

Производител: Untes

Категорија:

Опис

 • Материјал: висок соодност на цинк отпорен на корозија и поцинкуван лим, со надворешна кутија чија боја може да се одбере
 • Работен режим на греење и на ладење
 • Високо ефикасни и тивки радијални вентилатори
 • Намотки од високо ефикасна бакарна жица, фабрички испитана на притисок од 20 bar
 • Лесен пристап за сервисирање и чистење
 • Воодотпорна кутија во која се сместени електричните приклучоци
 • Варијанти на поврзување и издув на воздух:
  • 2-цевна варијанта
  • 4-цевна варијанта (со дополнителна бакарна намотка)
  • KTP – таванска единица со всис од долната страна и издув од предната страна; лево или десно поврзување
  • KTT – таванска единица со всис од задната страна и издув од предната страна; лево или десно поврзување
  • KDT – парапетна единица со всис од долната страна и издув од горната страна; лево или десно поврзување; опционален додаток за ногари
  • KYT – парапетна единица со всис од предната страна и издув од горната страна; лево или десно поврзување
  • GDT – парапетна единица без надворешна кутија, со всис од долната страна и издув од горната страна; лево или десно поврзување

Технички карактеристики

 • Достапни модели: KTP/KTT/KDT/KYT/GDT 015; 020; 025110
 • Достапни топлински капацитети на греење при температура на вода 70/60°C и амбиентална температура 20°C: од 3,65 до 20,78 kW
 • Достапни топлински капацитети на греење при температура на вода 90/70°C и амбиентална температура 20°C: од 4,86 до 28,09 kW
 • Достапни топлински капацитети на ладење при температура на вода 7/12°C и амбиентална температура 27°C: од 1,21 до 9,88 kW
 • Потрошувачка на електрична енергија при ладење (мин./макс.): од 23/30 до 117/162 W
 • Проток на воздух (мин./макс.): од 183/363 до 1028/1808 m3/h
 • Проток на вода при греење/ладење: од 319/257 до 1814/1719 l/h
 • Ниво на бучавост (мин./макс.): од 19/36 до 32/48 Dba
 • Достапни димензии со соодветна тежина на уредот (според моќноста):
  • 545 x 850 x 231 mm; од 20,6 до 21,2 kg
  • 545 х 1110 х 231 mm; од 26,9 до 28,8 kg
  • 545 x 1370 x 231 mm; од 31,7 до 33,4 kg
  • 545 x 1630 x 231 mm; од 41,5 до 42,5 kg
  • 545 x 1890 x 213 mm; од 50,6 до 52,9 kg