Спортска сала „Христо Батанџиев„

Клиент: Спортска сала „Христо Батанџиев„
Локација: Скопје
Површина: 1.200 м2
Услуга: Инсталација на топлинска пумпа
Година: 2020

toplinska-pumpa-sshristo-batandjiev