Бизнис Центар „КМ„

Клиент: Бизнис Центар „КМ„
Локација: Скопје
Површина: 1.600 м2
Услуга:
1. Инсталација на топлинска пумпа и монтажа на фенкојлери
2. Монтажа на теписон
Година: 2019