Производи

Multi V S (Mini VRF)

Производител: LG

Категорија:

Опис

Multi V S е VRF (Variable Refrigerant Flow) системот на LG кој користи еколошки фреон R410A или R32 (во некои модели) како работен флуид за греење и ладење на простории, поради што овозможува истовремено греење и ладење на различни простории во ист објект. Надворешните единици се достапни во моќност од 4 до 12 HP, односно од 12,1 до 33,6 kW. Можат да се поврзат со ѕидни, плафонски и парапетни внатрешни единици, а преку контролерите на LG, подесувањата на системот може да се прават централно или посебно за секоја внатрешна единица. Идеални се за индивидуални куќи, резиденцијални згради со повеќе засебни потрошувачи, ресторани и помали комерцијални објекти.

Технички карактеристики

Достапен во ранг на моќности (според ладилен капацитет): 12,1 ~ 33,6 kW
Работен опсег при ладење -15 ~ +48°C
Работен опсег при греење -25 ~ +18°C
Макс. должина на цевководот на системот 300 метри
Макс. должина на една цевка 150 метри
Макс. висинска разлика помеѓу надворешна и внатрешни ед. 50 метри
Макс. висинска разлика помеѓу внатрешни ед. на различен кат 15 метри
Напојување:

–        Монофазно

–        Трофазно

50 ~ 60 Hz

220 ~ 240 V

380 ~ 415 V

Поважни карактеристики

  • Inverter Twin Rotary & Inverter Scroll Compressor
  • Optimal Heat Exchanger – технологија развиена од LG со која топлинскиот изменувач интелигентно го определува идеалниот пат на загревање, односно ладење, со што постигнува 6% пораст во ефикасноста на системот.
  • Smart Control – сензори за температура и притисок
  • Ocean Black Fin – црн надворешен слој на топлинскиот изменувач, појачан со епоксилна смола за дополнителна заштита од корозија, сол и прашина
  • Сертифицирана отпорност на корозија (Certified Corrosion Resistance) на топлинскиот изменувач
  • Режим на работа со ниско ниво на бучавост
  • HiPOR (High Pressure Oil Return) – оригинална технологија на LG која овозможува враќање на маслото директно назад во компресорот, наместо низ всисната линија.
  • Може да функционира и како Heat Pump System, двоцевен систем ; и како Heat Recovery System, троцевен систем, со којшто може да се поврзе и бојлер за греење на санитарна вода.