Производи

Модел MU3R19.UЕ0

Производител: LG

Опис

За приклучување на 3 внатрешни единици

Капацитет на надворешна единица [Btu] 19000
Капацитет на внатрешни единици [Btu] 3 x 7000
Капацитет на ладење мин./ном./макс. [kW] 1,06 / 5,28 / 6,33
Капацитет на греење мин./ном./макс. [kW] 1,17 / 6,33 / 7,27
SEER/SCOP [W/W] 8,5 / 4,21
Енергетска ознака за ладење/греење А+++ / А+
Работен опсег при ладење [°C] -10 ~ +48
Работен опсег при греење [°C] -18 ~ +18
Ладилно средство R32 – еколошки фреон
Димензии [mm] 870 х 655 х 320
Струја Монофазна