Производи

Модел MU2R17.UL0

Производител: LG

Опис

За приклучување на 2 внатрешни единици

Капацитет на надворешна единица [Btu] 17000
Капацитет на внатрешни единици [Btu] 2 x 9000
Капацитет на ладење мин./ном./макс. [kW] 0,88 / 4,69 / 5,39
Капацитет на греење мин./ном./макс. [kW] 0,97 / 5,25 / 5,69
SEER/SCOP [W/W] 7,8 / 4,2
Енергетска ознака за ладење/греење А++ / А+
Работен опсег при ладење [°C] -10 ~ +48
Работен опсег при греење [°C] -18 ~ +18
Ладилно средство R32 – еколошки фреон
Димензии [mm] 770 x 545 x 288
Струја Монофазна