Производи

Модел ACHH067LBAB

Производител: LG

Категорија:

Опис

Инвертер чилерите на LG со функција на топлинска пумпа (Inverter Scroll Chiller – Heat Pump model) овозможуваат и ладење и греење на големи објекти. Достапни се во номинална моќност при режим на ладење од 65 до 222 kW.

Технички карактеристики

Капацитет на ладење [kW] / [RT] 222 / 63,1
Капацитет на греење [kW] / [RT] 246 / 70
Потрошувачка при ладење [kW] 82,2
Потрошувачка при греење [kW] 82
EER/COP [W/W] 2,70 / 3,00
SEER/SCOP [W/W] 4,20 / 3,30
Работен опсег при ладење [°C] -15 ~ +48°C
Работен опсег при греење [°C] -30 ~ +35°C
Излезна температура на вода при ладење [°C] +5 ~ +20°C
Излезна температура на вода при греење [°C] +30 ~ +55°C
Ниво на бучавост 68
Ладилно средство; количина R410A; 7,0 kg x 6
Број на компресори 6
Број на вентилатори; број на перки 6; 4
Димензии [mm] 2291 х 2293 х 2154
Тежина [kg] 1430
Макс. работна струја [A] 144
Фази; Линии; Волти на електричен приклучок Трофазна; 4; 380 ~ 415 V

Поважни карактеристики

 • Инвертер компресор кој овозможува висока ефикасност при ниски вибрации и ниско ниво на бучавост
  • 6 бајпас вентили кои спречуваат оштетувања на компресорот
  • Дво-степена компресија
  • Широк дијапазон на оперативност, на фреквенции од 30 до 130 Hz
  • HiPOR™ (High Pressure Oil Return) – оригинална технологија на LG која овозможува враќање на маслото директно назад во компресорот, наместо низ всисната линија Мулти-циркуларниот систем обезбедува континуирана работа во режимот на греење која ја одржува излезната температура на вода висока и при одмрзнување на секој циклус посебно
 • Автоматски бек-ап систем доколку некој од компресорите или од циклусите треба да се поправи
 • Ocean Black Fin – црн надворешен слој на топлинскиот изменувач, појачан со епоксидна смола за дополнителна заштита од корозија, сол и прашина
 • Црна кутија – ја снима работата на чилерот и дава податоци на сервисерот за режимот на работа во последните 180 секунди пред неговото исклучување, со што значително го скратува времето при дефектажа на системот
 • Зафаќа 43% помала плоштина од постари модели
 • Ниско ниво на бучавост, со функција за тивка работа за време на ноќните часови
 • Можност за поврзување со HMI Touch Controller, централизиран контролер и BMS (Building Management System) систем