Македонски Телеком АД – Скопје

Клиент: Македонски Телеком, Дирекција
Локација: Скопје
Површина: 12.987 м2
Услуга: Реконструкција на системот за вентилација и климатизација
Година: 2020